logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Sprawozdanie z działalności Urzędu
minus Statut
minus Regulamin naboru.
 AKTUALNOŚCI
minus Elektroniczna rejestracja bezrobotnych i poszukujacych pracy
minus Projekty realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach
plus Projekty realizowane poza Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach
plus Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Z Kraju
minus Z Unii Europejskiej
plus Ogłoszenia
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Publikacje
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Oferty regionalne
 SZKOLENIA
minus Szkolenia bezrobotnych
 Poradnictwo zawodowe
minus Poradnictwo zawodowe
minus Zasoby informacji zawodowej
 PRAWO
plus Akty prawne
 INNE
minus Kryteria przyznawania jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjecie działalności gospodarczej
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Regulamin dokonywania z Funduszu Pracy zwrotu kosztów przejazdu
minus Regulamin dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
plus Linki
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 Informacje
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


Poradnictwo zawodowe > Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:

Osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:

 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

Pracodawcom pomocy:

 • w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

W ramach poradnictwa zawodowego są inicjowane, organizowane i prowadzone szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

 

Podczas szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy uczestnicy szkolenia:
 

 • Poznają swoje mocne strony i oceniają ich przydatność na rynku pracy;
 • Poznają zasady pisania dokumentów aplikacyjnych;
 • Dokonują bilansu umiejętności, możliwości i predyspozycji zawodowych, co może być inspiracją do znalezienia pomysłu na własną drogę zawodową;
 • Przygotowują się do autoprezentacji;
 • Nabywają umiejętność prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
 • Poznają techniki i metody aktywnego poszukiwania pracy

Program szkolenia jest realizowany przez okres trzech kolejno następujących po sobie tygodni i składa się z dwóch części:
 

 • 40 godz. zegarowych prowadzonych w formie zajęć warsztatowych (realizowanych przez 10 dni)
 • 40 godz. zegarowych praktycznych ćwiczeń, w ramach których uczestnicy poszukują pracy (realizowane w ciągu 5 kolejnych dni)

 

U doradcy zawodowego dostępne są zasoby informacji zawodowych, które obejmują w szczególności informacje o:

 • zawodach i specjalnościach;
 • rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej przez nich działalności;
 • zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwaniu pracy lub podejmowaniu działalności gospodarczej;
 • szkołach i instytucjach szkoleniowych;
 • stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania;
 • metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym przez sieć EURES;
 • sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
 • zasadach przygotowywania, rodzajach i wzorach dokumentów aplikacyjnych;
 • stronach internetowych, na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy;
 • warunkach świadczenia pracy;
 • warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów;
 • projektach, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego.

 

Skontaktuj się z Doradcą Zawodowym, gdy…

oczekujesz pomocy w:

 • podjęciu decyzji o wyborze zawodu;
 • podjęciu decyzji o zmianie zawodu;
 • określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych;
 • przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

poszukujesz informacji na temat:

 • zadań i czynności wykonywanych w danym zawodzie;
 • instytucji kształcących w danym zawodzie;
 • możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • szans zatrudnienia w poszczególnych zawodach na lokalnym rynku pracy.

 

chcesz się dowiedzieć:

 • jak skutecznie szukać pracy;
 • jak sporządzać dokumenty niezbędne przy poszukiwaniu pracy (życiorys zawodowy – CV, list motywacyjny, własna oferta);
 • jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy.

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z PROFESJONALNYCH USŁUG  DORADCY  ZAWODOWEGO

Wszystkie osoby bezrobotne zainteresowane możliwością skorzystania z  pomocy doradcy zawodowego proszone są o kontakt osobisty (pokój nr 29 w PUP Siemiatycze) lub telefoniczny 85 656 60 29. 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 7712
Nazwa dokumentu: Poradnictwo zawodowe
Osoba, która wytworzyła informację: Monika Benes
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Benes
Osoba, która wprowadzała dane: Kamil Golonko
Data wytworzenia informacji: 2013-08-22 14:31:00
Data udostępnienia informacji: 2013-08-22 14:31:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-18 09:36:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner