logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Sprawozdanie z działalności Urzędu
minus Statut
minus Regulamin naboru.
 AKTUALNOŚCI
minus Elektroniczna rejestracja bezrobotnych i poszukujacych pracy
minus Projekty realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach
plus Projekty realizowane poza Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach
plus Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Z Kraju
minus Z Unii Europejskiej
plus Ogłoszenia
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Publikacje
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Oferty regionalne
 SZKOLENIA
minus Szkolenia bezrobotnych
 Poradnictwo zawodowe
minus Poradnictwo zawodowe
minus Zasoby informacji zawodowej
 PRAWO
plus Akty prawne
 INNE
minus Kryteria przyznawania jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjecie działalności gospodarczej
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Regulamin dokonywania z Funduszu Pracy zwrotu kosztów przejazdu
minus Regulamin dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
minus Linki
   minus Pośrednictwo pracy i usługi sieci Eures
   minus Prace interwencyjne
   minus Staż
   minus Przygotowanie zawodowe
   minus Roboty publiczne
   minus refundacja kosztów opieki na dzieckiem do lat 7 i osób zależnych.
   minus refundacja składek na ubezpieczenia społeczne,
   minus finansowanie kosztów studiów podyplomowych,
   minus finansowanie kosztów egzaminów, licencji i udzielanie pożyczek szkoleniowych,
   minus finansowanie kosztów przejezdu i zakwaterowania na szkolenie
   minus stypendium na kontynuowanie nauki
   minus Zatrudnianie obywateli Republiki Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy
   minus zasady przyznawania i realizacji bonu stażowego
   minus ZASADY PRZYZNAWANIA I REALIZACJI BONU ZATRUDNIENIOWEGO
   minus ZASADY PRZYZNANIA BONU SZKOLENIOWEGO
   minus ZASADY PRZYZNANIA BONU NA ZASIEDLENIE
   minus Nowy instrument rynku pracy wspierający pracodawców/przedsiębiorców zatrudniających skierowane przez PUP osoby bezrobotne do 30 roku życia
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 Informacje
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Urzędy pracy w Polsce
corner   corner