logo
Wersja dla niedowidzących
  
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIATOWY URZĄD PRACY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
minus Zakres Kompetencji
minus Regulamin Organizacyjny Urzędu
minus Sprawozdanie z działalności Urzędu
minus Statut
minus Regulamin naboru.
 AKTUALNOŚCI
minus Elektroniczna rejestracja bezrobotnych i poszukujacych pracy
minus Projekty realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach
plus Projekty realizowane poza Powiatowym Urzędem Pracy w Siemiatyczach
plus Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy
minus Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki
minus CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
minus Z Kraju
minus Z Unii Europejskiej
plus Ogłoszenia
minus Zatrudnienie cudzoziemców
minus Publikacje
 OFERTY PRACY
minus Oferty krajowe
minus Oferty zagraniczne
minus Oferty regionalne
 SZKOLENIA
minus Szkolenia bezrobotnych
 Poradnictwo zawodowe
minus Poradnictwo zawodowe
minus Zasoby informacji zawodowej
 PRAWO
plus Akty prawne
 INNE
minus Kryteria przyznawania jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjecie działalności gospodarczej
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Regulamin dokonywania z Funduszu Pracy zwrotu kosztów przejazdu
minus Regulamin dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
plus Linki
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 Informacje
plus Zarządzenia
plusOgłoszenia
 Urzędy pracy w Polsce
A A A


 

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach z dniem 01 marca 2016r. ogłasza nabór uczestników do projektu konkursowego  pn. „Doświadczenie zawsze w cenie – AKTYWNI 30+"   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA, Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

 

W ramach projektu przewidziano realizację następujących form wsparcia:

  • Poradnictwo zawodowe,
  • Warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy,
  • Pośrednictwo pracy.
  • 6 -cio miesięczny staż.

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej dla których został ustalony I lub II profil pomocy spełniające co najmniej 1 z poniższych kryteriów:

  1. Osoba długotrwale bezrobotna - osoba bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy (do okresu pozostawania bez zatrudnienia zalicza się faktyczny, nieprzerwany okres zarówno przed rejestracją w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach, jak
    i po ostatniej rejestracji)
  2. Osoba o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie na poziomie podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym- tzn. nie wyższe niż średnie (zgodnie z klasyfikacją ISCED 1-3).
  3. Kobieta.

Dodatkowe informacje można uzyskać od pracowników merytorycznych realizujących rekrutację uczestników do projektu:

- pok. 34, (85) 656 60 10 – Pan Kamil Golonko.

- pok. 28, (85) 656 60 26 – Pani Ewa Derewońko.

Ilość odwiedzin: 4703
Nazwa dokumentu: Projekty realizowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Siemiatyczach
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Konrad Pawluk
Data wytworzenia informacji: 2015-03-12 13:07:21
Data udostępnienia informacji: 2015-03-12 13:07:21
Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-01 09:34:29

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner